Česky English

Hledat hotely

Datum příjezdu

Datum odjezdu

Náhrada za použití soukromého vozidla 2022

Využije-li zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem na pracovní cestě soukromé vozidlo, náleží zaměstnanci náhrada za každý ujetý 1 km jízdy. Jedná se o cestovní náhradu, která nepodléhá dani z příjmu ani zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Zaměstnancem poskytnutý vůz ke služebnímu účelu nemusí být výlučně ve vlastnictví daného zaměstnance, vozidlo může být napsáno na jinou osobu, důležité je, že vlastníkem je osoba odlišná od zaměstnavatele a zaměstnavatel za takový vůz neplatí nájemné.

Náhrada za použití soukromého vozidla se skládá ze dvou složek, a to základní náhrady, jež by měla pokrývat opotřebení vozu, a náhrady za spotřebované pohonné hmoty, které vychází z vyhlášených průměrných cen. Sazby náhrad jsou každoročně stanoveny vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Náhrady za použití soukromého vozu v roce 2022:

Sazba základní náhrady pro rok 2022
- 4,70 Kč za 1 km u osobního automobilu
- 1,30 Kč za 1 km u motocyklu (jednostopého vozidla a tříkolek)
- 9,40 Kč za 1 km u nákladního automobilu

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2022
- 37,10 Kč za 1 litr pro benzin 95
- 40,50 Kč za 1 litr pro benzin 98
- 36,10 Kč za 1 litr pro motorovou naftu
- 4,10 Kč za 1 kWh pro elektřinu

Výpočet náhrady za 1 km:

Pro výpočet náhrady za použití soukromého vozidla je vedle vyhlášené základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot potřeba znát také průměrnou spotřebu vozu definovanou ve velkém technickém průkazu.

Pokud velký technický průkaz neudává tzv. kombinovanou spotřebu, určí se spotřeba PHM vozidla aritmetickým průměrem spotřeb uvedených v technickém průkazu.

Náhrada za 1 km = Průměrná spotřeba / 100 x Cena PHM + Základní náhrada
Příklad: Náhrada za 1 km = 6,03 / 100 x 37,10 + 4,70 = 6,94 Kč / km

Vývoj průměrné ceny PHM a základní náhrady:

Období Benzin 95 Benzin 98 Nafta Elektřina Náhrada
01.01. - 31.12. 2022 37,10 Kč 40,50 Kč 36,10 Kč 4,10 Kč 4,70 Kč
19.10. - 31.12. 2021 33,80 Kč 31,50 Kč 27,20 Kč 5,00 Kč 4,40 Kč
01.01. - 18.10. 2021 27,80 Kč 31,50 Kč 27,20 Kč 5,00 Kč 4,40 Kč
01.01. - 31.12. 2020 32,00 Kč 36,00 Kč 31,80 Kč 4,80 Kč 4,20 Kč
01.01. - 31.12. 2019 33,10 Kč 37,10 Kč 33,60 Kč - 4,10 Kč
01.01. - 31.12. 2018 30,50 Kč 32,80 Kč 29,80 Kč - 4,00 Kč
01.01. - 31.12. 2017 29,50 Kč 32,50 Kč 28,60 Kč - 3,90 Kč
01.01. - 31.12. 2016 29,70 Kč 33,00 Kč 29,50 Kč - 3,80 Kč
01.01. - 31.12. 2015 35,90 Kč 38,30 Kč 36,10 Kč - 3,70 Kč
01.01. - 31.12. 2014 35,70 Kč 37,90 Kč 36,00 Kč - 3,70 Kč
01.01. - 31.12. 2013 36,10 Kč 38,60 Kč 36,50 Kč - 3,60 Kč
01.01. - 31.12. 2012 34,90 Kč 36,80 Kč 34,70 Kč - 3,70 Kč

K výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty může být alternativně použita skutečná cena paliva, které zaměstnanec prokazatelně použil na služební cestě, na základě daňového dokladu. Z důvodu obtížnější prokazatelnosti přímé souvislosti tankování se služební cestou nebývá tato forma v praxi příliš využívána.

V případě využití nákladního vozu zaměstnance pro služební účely je sazba základní náhrady za použiti soukromého vozidla dvojnásobná. Zde je třeba upozornit na to, že i některé od pohledu osobní vozy mohou být evidovány jako nákladní (může se týkat zejména vozů, které byly před rokem 2009 evidovány jako nákladní jen pro účely možnosti odpočtu DPH) a v takovém případě náleží zaměstnanci dvojnásobná základní náhrada. Pro to, zdali se jedná o osobní či nákladní automobil, je rozhodující zápis ve velkém technickém průkazu.

Silniční daň za soukromé vozidlo, které poskytl zaměstnanec, hradí zaměstnavatel.

Náhrada za použití soukromého vozidla 2022 | Náhrada za používání soukromého vozidla 2022
Náhrada za použití vozu 2022 | Náhrada za použití soukromého vozu 2022 | Náhrada za pohonné hmoty 2022
Průměrná cena pohonných hmot 2022 | Průměrná cena PHM 2022 | Náhrada za osobní automobil 2022